โรงเรียนบ้านบางหลาม

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านบางหลาม ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 295141
อนุบาล 32461
รวม อนุบาล119202
ประถมศึกษาปีที่ 184121
ประถมศึกษาปีที่ 275121
ประถมศึกษาปีที่ 3126181
ประถมศึกษาปีที่ 4610161
ประถมศึกษาปีที่ 5610161
ประถมศึกษาปีที่ 678151
รวมประถม4643866
มัธยมศึกษาปีที่ 166121
มัธยมศึกษาปีที่ 263591
มัธยมศึกษาปีที่ 34481
รวมมัธยมต้น1613263
รวมทั้งหมด73163611

บทความล่าสุด