โรงเรียนบ้านบางหลาม

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านบางหลาม ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ

🎉18 มกราคม 2566
✅ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบางหลาม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดสตูล
📣รางวัลแรกของวันนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ป.1-6 (โรงเรียนเรียนรวม)

บทความล่าสุด